• Генеральний спортивний партнер
  • Партнер дистанції 10 км
  • Титульний партнер
  • Офіційний водний партнер

Фінішери Ліги

Фінішери Бігової Ліги Українських Мейджорів 2021: фінальний список

Близько 300 бігунів з усієї України подолали усі п’ять етапів Бігової Ліги Українських Мейджорів 2021 від Run Ukraine. Кожен з них отримає особливу медаль фінішера Ліги.

Для отримання медалі фінішера Ліги необхідно було подолати дистанції 10 км, 21 км, 42 км або взяти участь в естафеті на кожному з етапів Ліги 2021:

Доставка медалей буде відбуватися Новою поштою після 15 грудня

Додати адресу доставки можна в особистому кабінеті до 15 грудня (необхідно обрати подію “For Finishers UMRL 2021”, дистанцію “Medal details delivery”, натиснути “Далі” та заповнити дані доставки).

Список фінішерів Бігової Ліги Українських Мейджорів 2021:

Прізвище Ім’я Surname Name
Алексійчук Вікторія Aleksiichuk Viktoriia
Атаманов Вадим Atamanov Vadym
Атясов Александр Atiasov Aleksandr
Бабка Володимир Babka Volodymyr
Бадіон Руслан Badion Ruslan
Бакуров Євген Bakurov Yevgen
Бєляєв Олександр Bieliaiev Oleksandr
Білоконь Сергій Bilokon Sergii
Білоусов Михайло Bilousov Mykhailo
Бобовников Сергiй Bobovnykov Sergii
Бовкун Даня Bovkun Dania
Богдан Дмитро Bogdan Dmytro
Богдан Артём Bogdan Artem
Боднар Андрій Bodnar Andrii
Бойко Катерина Boiko Kateryna
Бондар Ольга Bondar Olga
Бондарев Костянтин Bondarev Kostiantyn
Бондаренко Олександр Bondarenko Oleksandr
Борема Анастасия Borema Anastasyia
Бурлака Ольга Burlaka Olga
Василевич Дмитро Vasylevych Dmytro
Василевський Сергій Vasylevskyi Sergii
Василенко Євгеній Vasylenko Yevgenii
Васильцов Дмитро Vasyltsov Dmytro
Власко Святослав Vlasko Sviatoslav
Вовченко Вікторія Vovchenko Viktoriia
Воронков Максим Voronkov Maksym
Воронський Андрій Voronskyi  Andrii
Вуйцік Максим Vuitsik Maksym
Гегечкорі Реваз Gegechkori Revaz
Гірняк Михайло Girniak Mykhailo
Горіцький Максим Goritskyi Maksym
Грабовський Станіслав Grabovskyi Stanislav
Грищук Сергій Gryshchuk Sergii
Гроза Александр Groza Aleksandr
Гуменюк Олександр Gumeniuk Oleksandr
Гуріна Катерина Gurina Kateryna
Гутаревич Наталя Gutarevych Natalia
Давидюк Василь Davydiuk Vasyl
Демидов Сергій Demydov Sergii
Демська Катерина Demska Kateryna
Демченко Дмитро Demchenko Dmytro
Дєдов Денис Diedov Denys
Дзюба Радислав Dziuba Radyslav
Діасамідзе Артур Diasamidze Artur
Домінський Денис Dominskyi Denys
Дорошенко Андрій Doroshenko Andrii
Дриль Андріана Dryl Andriana
Дрогаль Олександр Drogal Oleksandr
Дудінський Андрій Dudinskyi Andrii
Ерлі Сергій Erli Sergii
Євдокимов Павло Yevdokymov Pavlo
Євтушик Сергій Yevtushyk Sergii
Єршов Станіслав Yershov Stanislav
Жорновий Роман Zhornovyi Roman
Журер Євген Zhurer Yevgen
Завілінський Микита Zavilinskyi Mykyta
Задорожний Дмитро Zadorozhnyi Dmytro
Задорожний Тарас Zadorozhnyi Taras
Задорожнюк Віктор Zadorozhniuk Viktor
Захаров Кирило Zakharov Kyrylo
Захарова Ольга Zakharova Olga
Захарченко Олександр Zakharchenko Oleksandr
Знамєнщіков Олександр Znamienshchikov Oleksandr
Зоценко Олександр Zotsenko Oleksandr
Зюман Сергій Ziuman Sergii
Іванечко Юрій Ivanechko Yurii
Іванніков Дмитро Ivannikov Dmytro
Іванченко Михайло Ivanchenko Mykhailo
Калита Сергій Kalyta Sergii
Калініченко Дмитро Kalinichenko Dmytro
Карабут Віталій Karabut Vitalii
Карпюк Ігор Karpiuk Igor
Карпюк Лука Karpiuk Luka
Кириленко Олександр Kyrylenko Oleksandr
Кириченко Володимир Kyrychenko Volodymyr
Кіблик Ярослав Kiblyk Yaroslav
Коваль Людмила Koval Liudmyla
Кожевнікова Олена Kozhevnikova Olena
Кокшайкина Марія Kokshaikyna Mariia
Колган Дар’я Kolgan Dar’ia
Колечиць Віталій Kolechyts’ Vitalii
Кондрашов Сергій Kondrashov Sergii
Корнієнко Володимир Korniienko Volodymyr
Коробчук Василь Korobchuk Vasyl
Коростельов Олександр Korostelov Oleksandr
Корчевний Андрій Korchevnyi Andrii
Кравченко Федір Kravchenko Fedir
Краснощеков Александр Krasnoshchekov Aleksandr
Красько Сергій Krasko Sergii
Кратюк Олександр Kratiuk Oleksandr
Кривенец Павел Kryvenets Pavel
Круковська Тетяна Krukovska Tetiana
Купрієць Антон Kupriiets Anton
Куцуруб Артур Kutsurub Artur
Кучмей Богдан Kuchmei Bogdan
Кушнір В’ячеслав Kushnir Viacheslav
Лазоренко Дмитро Lazorenko Dmytro
Лактіонов Юрій Laktionov Yurii
Левченко Наталя Levchenko Natalia
Лещенко Микола Leshchenko Mykola
Лин Олександр Lyn Oleksandr
Личова Катерина Lychova Kateryna
Лопушанська Любов Lopushanska Liubov
Лук’янчук Дмитро Lukianchuk Dmytro
Максимець Ярослав Maksymets Yaroslav
Маліцька Валерія Malitska Valeriia
Мандибур Олена Mandybur Olena
Манохін Андрій Manokhin Andrii
Мартинюк Інна Martyniuk Inna
Марюхнич Ігор Mariukhnych Igor
Мацелюх Віталій Matseliukh Vitalii
Мельник Тетяна Melnyk Tetiana
Митрохін Сергій Mytrokhin Sergii
Михайличенко Микита Mykhailychenko  Mykyta
Мірошниченко Катерина Miroshnychenko Kateryna
Нагорний Сергій Nagornyi Sergii
Надточій Дар`я Nadtochii Dar`ia
Нестеренко Вікторія Nesterenko Viktoriia
Нечипоренко Сергій Nechyporenko Sergii
Нижник Микола Nyzhnyk Mykola
Нищий Володимир Nyshchyi Volodymyr
Нікітченко Яна Nikitchenko Yana
Одинокий Андрій Odynokyi Andrii
Околот-Радомский Вячеслав Okolot-Radomskyi Viacheslav
Омельченко Женя Omelchenko Zhenia
Опалко Сергей Opalko Sergei
Опанасенко Андрей Opanasenko Andrei
Осоченко Юрій Osochenko Yurii
Павленко Таня Pavlenko Tania
Пазич Іван Pazych Ivan
Паліс Іван Palis Ivan
Панасенко Ярослав Panasenko Yaroslav
Панасюк Анна Panasiuk Anna
Панічевський Юрій Panichevskyi Yurii
Папулова Тетяна Papulova Tetiana
Пархомчук Юрій Parkhomchuk Yurii
Пастухов Андрій Pastukhov Andrii
Пахомов Євгеній Pakhomov Yevgenii
Переверза Марина Pereverza Maryna
Петраков Ілля Petrakov Illia
Пєтков Дмитро Pietkov Dmytro
Підгайний Юрій Pidgainyi Yurii
Плаксін Віктор Plaksin Viktor
Плита Андрій Plyta Andrii
Польовий Павло Polovyi Pavlo
Пророченко Олександр Prorochenko Oleksandr
Пузняк Святослав Puzniak Sviatoslav
Радіонов Олександр Radionov Oleksandr
Речич Марія Rechych Mariia
Речич Олександр Rechych Oleksandr
Романенко Сергій Romanenko Sergii
Руссу Анастасія Russu Anastasiia
Сiрик Денис Siryk Denys
Савельєв Євгеній Saveliev Yevgenii
Сагун Андрій Sagun Andrii
Самсонюк Євгенія Samsoniuk Yevgeniia
Сафонов Дмитро Safonov Dmytro
Сахацька Людмила Sakhatska Liudmyla
Семко Роман Semko Roman
Сердюк Роман Serdiuk Roman
Сердюк Микола Serdiuk Mykola
Сємєйкін Станіслав Siemieikin Stanislav
Сидоренко Ігор Sydorenko Igor
Сіденко Євген Sidenko Yevgen
Сілік Олександра Silik Oleksandra
Сливченко Галина Slyvchenko Galyna
Солод Микола Solod Mykola
Солоп Наталія Solop Nataliia
Сташко Інна Inna Stashko
Стыхальская Наталья Stykhalska Nataliia
Тесленко Ярослав Teslenko Yaroslav
Тимощук Руслан Tymoshchuk Ruslan
Ткаченко Михайло Tkachenko Mykhailo
Тогобицький Роман Togobytskyi Roman
Тугушева Катерина Tugusheva Kateryna
Удовенко Олег Udovenko Oleg
Уманська Євгенія Umanska Yevgeniia
Устенна Ірина Ustenna Iryna
Устінов Сергій Ustinov Serhii
Федевич Костянтин Fedevych Kostiantyn
Фединець Ірина Fedynets Iryna
Федорович Юрій Fedorovych Yurii
Федорович Світлана Fedorovych Svitlana
Фесенко Віталій Fesenko Vitalii
Фєдосєєв Дмитро Fiedosieiev Dmytro
Фльорків Богдан Florkiv Bogdan
Фрунзе Сергій Frunze Sergii
Фурман Катерина Furman  Katerina
Ханас Володимир Hanas  Volodymyr
Хандусь Дмитрий Khandus Dmytryi
Хорошун Дмитро Khoroshun Dmytro
Церковний Олександр Tserkovnyi Oleksandr
Чалик Сергій Chalyk Sergii
Червонюк Володимир Chervoniuk Volodymyr
Черницкий Руслан Chernytskyi Ruslan
Чечоткіна Світлана Chechotkina Svitlana
Чигінь Назар Chigin  Nazar
Чобанюк Катерина Chobaniuk Kateryna
Чуб Ирина Chub Yryna
Швець Олена Shvets Olena
Швець Дар‘я Shvets Dar‘ia
Шейко Володимир Sheiko Volodymyr
Шендішевська Катерина Shendishevska Kateryna
Шендішевський Віталій Shendishevskyi Vitalii
Шептура Олексiй Sheptura Oleksii
Шиков Максим Shykov Maksym
Шишкін Олег Shyshkin Oleg
Шкодинов Игорь Shkodynov Ygor
Шляпніков Валентин Shliapnikov Valentyn
Шоп Анатолій Shop Anatolii
Шпаковский Максим Maksym Shpakovskyi
Юрковская Юлия Yurkovskaya Julia
Яновська Лілія Yanovska Liliia
Яновський Максим Yanovskyi Maksym
Ярмушко Олександр Yarmushko Oleksandr
Ярошенко Наталія Yaroshenko Nataliia
Ясейтіс Олексій Yaseitis Oleksii
Ящук Юрій Yashchuk Yurii
Anisimova Nika Anisimova Nika
Berezyuk Artem Berezyuk Artem
Bielushkin Maksym Bielushkin Maksym
Boyko Ekaterina Boyko Ekaterina
Dragan Dmytro Dragan Dmytro
Fabianchuk Anton Fabianchuk Anton
Filenko Andrey Filenko Andrey
Filipichev Pavel Filipichev Pavel
Geyko Vlad Geyko Vlad
Grytsenko Olya Grytsenko Olya
Herasymenko Yaroslav Herasymenko Yaroslav
Hryshel Stanislav Hryshel Stanislav
Kachmar Ruslan Kachmar Ruslan
Khliustina Valeriia Khliustina Valeriia
Khukhrovskyi Serhii Khukhrovskyi Serhii
Klevatskii Dmitrii Klevatskii Dmitrii
Koniukevych Oleksandr Koniukevych Oleksandr
Konovalchuk Aliona Konovalchuk Aliona
Koroi Iryna Koroi Iryna
Koroi Serhii Koroi Serhii
Kostenko Igor Kostenko Igor
Kotsjuk Dmytro Kotsjuk Dmytro
Kovbasa Nick Kovbasa Nick
Kushnir Sergii Kushnir Sergii
Kuts Volodymyr Kuts Volodymyr
Kuznietsov Oleksii Kuznietsov Oleksii
Leshchenko Dmytro Leshchenko Dmytro
Linchevskiy Artem Linchevskiy Artem
Liutsko Maxim Liutsko Maxim
Lystopad Serhii Lystopad Serhii
Makarchuk Roman Makarchuk Roman
Maruschak Yaroslav Maruschak Yaroslav
Morgun Egor Morgun Egor
Nazarevych Pavlo Nazarevych Pavlo
Novikov Yegor Novikov Yegor
Oliynyk Vova Oliynyk Vova
Osadchuk Serhii Osadchuk Serhii
Ostapets Andrii Ostapets Andrii
Polukhin Vladyslav Polukhin Vladyslav
Rodziievskyi Vladlen Rodziievskyi Vladlen
Samoilenko Dima Samoilenko Dima
Savchuk Violetta Savchuk Violetta
Savchuk Irina Savchuk Irina
Serdiuk Anna Serdiuk Anna
Shokalo Anatolii Shokalo Anatolii
Siroochenko Aziza Siroochenko Aziza
Slipets Oleksandr Slipets Oleksandr
Sushko Dmitriy Sushko Dmitriy
Toporkov Igor Toporkov Igor
Vasylyshyn Roman Vasylyshyn Roman
Vetrychenko Ievgenii Vetrychenko Ievgenii
Yarovyi Volodymyr Yarovyi Volodymyr
Zadoia Valentyna Zadoia Valentyna